Tôi đã nhấp vào nút “Đăng ký: trong một giải đấu phải trả phí, nhưng trong tài khoản không có tiền. Khi nạp tiền bổ sung vào tài khoản, tài khoản sẽ được ghi nợ tự động?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi đã nhấp vào nút “Đăng ký: trong một giải đấu phải trả phí, nhưng trong tài khoản không có tiền. Khi nạp tiền bổ sung vào tài khoản, tài khoản sẽ được ghi nợ tự động?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nền tảng Binomo giới hạn ghi nợ tự động từ tiền của tài khoản người dùng. Sau khi gửi tiền vào tài khoản chính, bạn phải đăng ký lại trong giải đấu.

Rate article
Perfect Binary Mentor