Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
AvatarKevin asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Để có thể theo dõi lịch sử giao dịch, bạn phải vào mục “Lịch sử”.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor