Tôi có thể rút tiền thưởng từ tài khoản của mình không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể rút tiền thưởng từ tài khoản của mình không?
Bull43 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc rút tiền thưởng được thực hiện sau khi giao dịch sử dụng tiền thưởng. Cần xem xét rằng quay vòng giao dịch bằng với số tiền thưởng nhân nhiều lần bởi tỷ số.

Giá trị giao dịch phụ thuộc vào quy mô của các quỹ thưởng:

  • Tỷ số của giao dịch sẽ là 35% nếu số lượng tiền thưởng ít hơn 50% số tiền gửi.
  • Tỷ số của giao dịch quay vòng sẽ là 40% nếu cổ phần thưởng lớn hơn 50% số tiền gửi.

Để làm quen chi tiết với hệ thống tiền thưởng, hãy thử tự gửi tiền tới(https://binomo.com/cashier). Để theo dõi việc thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng phần thưởng, bạn phải truy cập vào mục “Quà tặng”.

Rate article
Perfect Binary Mentor