Tôi có thể rút tiền ra từ tài khoản hướng dẫn không?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể rút tiền ra từ tài khoản hướng dẫn không?
AvatarBoomer asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Công ty Binomo đã thiết lập một lệnh cấm rút tiền từ tài khoản hướng dẫn demo. Tài khoản demo chỉ dành cho việc đào tạo giao dịch.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor