Tôi có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền ở đâu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền ở đâu?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền, bạn phải truy cập phần “Thu ngân” – Rút tiền hoặc nạp tiền. Để theo dõi lịch sử hoạt động liên quan đến việc rút tiền, bạn cần phải vào phần “Thu ngân” – Lịch sử giao dịch.

Nếu yêu cầu rút tiền bị từ chối, sẽ có một thông báo được gửi đến chủ sở hữu tài khoản qua Email với lý do từ chối giao dịch. Sau khi loại bỏ những vấn đề sót, ta sẽ có thể tạo được một yêu cầu mới.

Rate article
Perfect Binary Mentor