Tôi có thể giao dịch trong một giải đấu thông qua ứng dụng không?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể giao dịch trong một giải đấu thông qua ứng dụng không?
AvatarBoomer asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Để tham gia các giải đấu bằng ứng dụng Android, chỉ cần truy cập liên kết đặc biệt dưới đây https://binomo.com/promo/android

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor