Thu nhập có bị đánh thuế không?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsThu nhập có bị đánh thuế không?
AvatarBull43 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Công ty Binomo không đánh thuế đối với các giao dịch. Các khoản thanh toán thuế được tính toán theo quy định của nhà nước lập pháp.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor