Thời hạn chót để xét nhận yêu cầu rút tiền là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời hạn chót để xét nhận yêu cầu rút tiền là gì?
AvatarTras91 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Việc xem xét các yêu cầu rút tiền xảy ra vào các ngày trong tuần. Thời gian xử lý ứng dụng là 24 giờ. Thời hạn giao dịch tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor