Thời hạn chót để xét duyệt các tài liệu cần được xác minh là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời hạn chót để xét duyệt các tài liệu cần được xác minh là gì?
AvatarGovViet8 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Khi đã thu thập tất cả các tài liệu cần thiết và gửi chúng đến địa chỉ được chỉ định, khoảng thời gian cần được xác minh sẽ không quá 72 giờ. Khi gửi tài liệu bổ sung, bạn nên gửi tất cả các tệp được yêu cầu trong một lần.

Sau khi hoàn thành việc xác minh, người dùng đã gửi tài liệu sẽ nhận được thông báo qua e-mail.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor