Thời gian đóng cửa (hết hạn) là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời gian đóng cửa (hết hạn) là gì?
AvatarTras91 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Hết hạn là thời gian hoàn thành giao dịch và thời gian tính toán thanh toán, nếu hoạt động diễn ra thành công.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor