Thời gian để mua là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời gian để mua là gì?
AvatarRomeo asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Đây là phạm vi thời gian mà chủ tài khoản có thể thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng tài sản hiện tại, để đặt thời gian hết hạn.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor