Tại sao tôi nên chuyển sang tài khoản thật?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTại sao tôi nên chuyển sang tài khoản thật?
Vic asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Với một tài khoản thực, chủ tài khoản sẽ có thể bắt đầu kiếm lợi nhuận. Anh ta cũng có thể tận dụng nhiều tiền thưởng, tham gia các giải đấu, tận dụng các chương trình khuyến mãi, có quyền truy cập vào các phân tích, v.v..

Để bắt đầu sử dụng tài khoản thật, bạn cần phải đi đến đầu trang điều khiển của nền tảng và chọn loại tài khoản “Thật”. Để kích hoạt tài khoản, một số tiền nhất định phải được thanh toán. Những hành động này được thực hiện bằng cách đi tới phần “Thu Ngân” và xác nhận việc bổ sung số dư.

Rate article
Perfect Binary Mentor