Tài khoản cá nhân. Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTài khoản cá nhân. Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?

Để có thể đăng kí trên trang web, bạn phải làm theo các hướng dẫn sau đây:

  1. Nhập địa chỉ email hiện đang sử dụng.
  2. Nhập mật khẩu.
  3. Chọn loại tiền tệ cho tài khoản.
  4. Xác nhận các điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng.
  5. Chọn tùy chọn “mở tài khoản miễn phí”.
Rate article
Perfect Binary Mentor