Tài khoản cá nhân. Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsTài khoản cá nhân. Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?
AvatarKevin asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Làm cách nào để đăng ký trên trang web Binomo?

Để có thể đăng kí trên trang web, bạn phải làm theo các hướng dẫn sau đây:

  1. Nhập địa chỉ email hiện đang sử dụng.
  2. Nhập mật khẩu.
  3. Chọn loại tiền tệ cho tài khoản.
  4. Xác nhận các điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng.
  5. Chọn tùy chọn “mở tài khoản miễn phí”.
Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor