Sự xác minh về các loại Ví Điện tử. Làm cách nào để xác minh ví Qiwi?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsSự xác minh về các loại Ví Điện tử. Làm cách nào để xác minh ví Qiwi?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Qiwi, bạn cần phải tạo một ảnh chụp màn hình của các giao dịch tiền tệ được thực hiện có lợi cho Binomo. Để có thể chụp được tấm ảnh thiết yếu, bạn nên mở trang hiển thị tất cả lịch sử thanh toán trong ví điện tử – https://qiwi.com/history. Ảnh chụp nên hiển thị số ví và các hoạt động với việc bổ sung tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp một hình ảnh của séc với các giao dịch tài chính.

Binomo là gì

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor