Sự xác minh. Làm thế nào để xác minh tài khoản?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsSự xác minh. Làm thế nào để xác minh tài khoản?
Lane asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc xác minh được thực hiện bằng cách cung cấp các tài liệu nhận dạng, cũng như hình ảnh chi tiết của các thanh toán. Để truyền dữ liệu, bạn phải sử dụng tài khoản của chính cá nhân. Thông tin thu thập sẽ được gửi tới support@binomo.com

Để có thể tìm danh sách đầy đủ của tất cả các tài liệu và yêu cầu cần thiết cho các bức ảnh, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Rate article
Perfect Binary Mentor