Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsSố tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?
AvatarRomeo asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Số tiền đầu tư tối thiểu cho giao dịch là 1 €, $ 1 hoặc 100 ₽. Số tiền đầu tư tối đa cho một giao dịch là 1,000 € / $ 1,000 USD , hoặc 50,000 ₽.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor