Phần mua bổ sung ở trong giải đấu là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsPhần mua bổ sung ở trong giải đấu là gì?
AvatarLane asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Khái niệm mua bổ sung nghĩa là ngụ ý sự gia tăng số dư giải đấu bằng số tiền mua. Bạn có thể thực hiện mua thêm nếu bạn không vượt quá số tiền được chỉ định trong các điều kiện của giải đấu. Thông thường trong giải đấu có một phần gọi là “Mua sắm”. Điều này có nghĩa là người tham gia giải đấu không bị giới hạn về số lượng mua thêm.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor