Mục đích của việc xác minh là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsMục đích của việc xác minh là gì?
AvatarDad20 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Việc xác minh phải bằng cách cung cấp xác nhận danh tính của chủ tài khoản, cũng như khả năng thanh toán của tài khoản đó. Đó là xác minh nhằm đảm bảo sự an toàn sử dụng của tài khoản và tiền của chính bạn.

Tài liệu được gửi để xác minh phải bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân và gửi thông tin cần thiết đến địa chỉ e-mail: support@binomo.com

Tùy thuộc vào cách bổ sung tài khoản, người dùng phải cung cấp các danh sách tài liệu tương ứng..

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor