Lỗi không thể gửi tiền vào tài khoản bằng thẻ?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLỗi không thể gửi tiền vào tài khoản bằng thẻ?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu bạn gặp vấn đề với việc gửi tiền vào tài khoản của mình, hãy làm theo hướng dẫn sau:

  • Kiểm tra dữ liệu cá nhân và quốc gia của bạn.
  • Xóa bộ nhớ cache và cookie trong trình duyệt hoặc sử dụng trình duyệt và thiết bị khác để truy cập trang web.
  • Kiểm tra tính chính xác của việc nhập mật khẩu được chỉ định trong tin nhắn SMS từ ngân hàng. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, xin vui lòng liên hệ với đường dây nóng ngân hàng.

Ngoài ra, nếu cần, bạn có thể thanh toán bằng ví điện tử..

Rate article
Perfect Binary Mentor