Loại tiền tệ nào có thể được sử dụng cho giao dịch?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLoại tiền tệ nào có thể được sử dụng cho giao dịch?
AvatarDad20 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Quá trình đăng ký trên trang web ngụ ý sự lựa chọn loại tiền tệ cần thiết, và sau đó được sử dụng cho tài khoản giao dịch. Hiện tại, mỗi người dùng đã đăng ký có thể sử dụng các loại tiền như euro, đô la và rúp.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor