Liệu tôi có thể theo dõi các giao dịch mở không?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLiệu tôi có thể theo dõi các giao dịch mở không?
AvatarLane asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Để theo dõi các giao dịch đang mở, chỉ cần vào mục “Lịch sử”.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor