Làm cách nào để xác nhận được email?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác nhận được email?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sau khi hoàn tất đăng ký trên trang web, mỗi người dùng sẽ nhận được thông báo dưới dạng một bức thư gửi vào e-mail của mình trong vòng 5 phút. Để xác nhận hoạt động của hộp thư điện tử, bạn phải nhấp vào nút “Xác nhận” trong thư.

Nếu không thấy email trong hộp thư đến chủ sở hữu email cần phải đi đến thư mục “Spam” để kiểm tra. Ngoài ra, người dùng đã đăng ký có thể gửi yêu cầu thứ hai bằng cách truy cập trang web Binomo và truy cập trang có dữ liệu cá nhân (https://binomo.com/account).

Nếu bạn đã nhập sai địa chỉ, bạn phải sửa lỗi và nhấp vào nút “Xác nhận”. Sau đó, một bức thư sẽ được gửi đến địa chỉ email một lần nữa.

Nếu bạn gặp vấn đề với việc xác nhận địa chỉ email, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Xin hãy gửi email đến support@binomo.com

Rate article
Perfect Binary Mentor