Làm cách nào để xác minh ví Yandex?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví Yandex?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Yandex, chủ tài khoản phải chụp ảnh màn hình của phần thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng việc sử dụng ví Yandex. Để chụp ảnh màn hình, bạn cần truy cập trang https://money.yandex.ru/ilities?_openstat”=”template%3Bimenu%3Bilities và mở danh sách mà hiển thị số ví và thông tin về các hoạt động của tài khoản.

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor