Làm cách nào để xác minh ví PerfectMoney?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví PerfectMoney?
Avataruser012 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Để có thể xác minh được ví PerfectMoney, chủ tài khoản cần chụp ảnh thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh chụp sẽ hiển thị số ví và thông tin chứa dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví.

Binomo là gì

Binomo là gì

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor