Làm cách nào để xác minh ví Neteller?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví Neteller?
Lane asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Neteller, chủ tài khoản phải chụp ảnh màn hình thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng ví điện tử. Để chụp ảnh, hãy truy cập https://member.neteller.com/transaction/index và mở tab có số ví hiển thị trên đó.

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor