Làm cách nào để xác minh thẻ ngân hàng?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh thẻ ngân hàng?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể xác minh được thẻ ngân hàng, người dùng đã đăng ký phải chụp ảnh màu của thẻ ngân hàng ở mặt trước. Sự rõ ràng của hình ảnh là điều kiện chính cho tài liệu thuộc loại này. Ảnh thẻ ngân hàng sẽ hiển thị tên viết tắt của người dùng, số của anh ấy và thời gian hiệu lực của nó.

Nếu không có tên viết tắt trên thẻ, bạn phải gửi thêm tài liệu, danh sách bao gồm:

  • Sao kê ngân hàng xác nhận quyền sở hữu thẻ.
  • Ảnh chụp màn hình từ ngân hàng trực tuyến hiển thị số thẻ và tên viết tắt.

Cung cấp tài liệu này càng nhanh càng tốt sẽ xác nhận việc sở hữu thẻ ngân hàng.

Rate article
Perfect Binary Mentor