Làm cách nào để trở thành VIP?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để trở thành VIP?
Boomer asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để trở thành tài khoản VIP, bạn cần phải gửi tiền vào một khoản thanh toán, với số tiền ít nhất là 60.000 rúp hoặc 1.000 đô la / euro. Sau khi giao dịch tài chính đã hoàn tất, bạn cần phải xác nhận số điện thoại di động đang sử dụng.

Rate article
Perfect Binary Mentor