Làm cách nào để tham gia các giải đấu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để tham gia các giải đấu?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Mỗi chủ tài khoản trên nền tảng Binomo đều có thể tham gia các giải đấu miễn phí. Để có thể làm được điều này, hãy truy cập trang giải đấu và đăng ký. Để đăng ký được trong một giải đấu trả phí, chuyện này sẽ diễn ra nếu có một số tiền nhất định trên tài khoản trở thành chi phí tham gia vào các cuộc thi.

Sau khi đăng ký, mỗi người tham gia giải đấu đều có thể quan sát điểm số của giải đấu, cũng như sử dụng một loại tiền ảo đặc biệt (₮). Cũng có thể sử dụng tiền từ tài khoản đang hoạt động để thực hiện mua thêm.

Rate article
Perfect Binary Mentor