Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch?
Bull43 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để rút tiền, người dùng đã đăng ký cần sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, qua đó tài khoản được bổ sung trên nền tảng. Phương thức rút tiền bổ sung có thể được tìm thấy tại http://www.binomo/payouts

Giới hạn rút tiền là $ 10 hoặc € 10. Điều đáng cân nhắc là đối với một số quốc gia, hạn chế rút tiền có thể thay đổi. Để tìm hiểu thêm về giới hạn rút tiền, bạn cần liên hệ với dịch vụ hỗ trợ support@binomo.com .

Những người có thẻ ngân hàng được sử dụng để gửi tiền vào tài khoản giao dịch được cung cấp một dịch vụ như “Hủy và Hoàn tiền Thanh toán”. Để thực hiện thao tác này, bạn phải liên hệ với dịch vụ hỗ trợ support@binomo.com .

Để có thể sử dụng dịch vụ “Hủy bỏ dịch vụ và hoàn trả tiền thanh toán”, người dùng phải có đủ tiền trong tài khoản và không có được tiền thưởng.

Đáng để xem xét thực tế là khi phát hiện gian lận, Binomo có quyền độc lập thực hiện hủy hoàn tiền mà không cần thông báo cho khách hàng.

Rate article
Perfect Binary Mentor