Làm cách nào để rút được tiền thưởng?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để rút được tiền thưởng?
AvatarBull43 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Bạn có thể rút tiền thưởng khi thực hiện giao dịch, giống hệt với số tiền thưởng và nhân lên nhiều lần bởi tác dụng đòn bẩy.

Việc tính toán giao dịch được thực hiện theo số tiền thưởng hiện có sẵn:

  • Tiền thưởng, mà tổng số tiền ít hơn 50% số tiền gửi, bằng với tỷ số của giao dịch trong khoảng là 35
  • Tiền thưởng, mà tổng số tiền nhiều hơn 50% số tiền gửi, bằng với tỷ số của giao dịch trong khoảng là 40.

Để có thể tìm hiểu và làm quen với các thông tin chi tiết về việc cung cấp tiền thưởng, bạn nên tự làm quen với thông tin trên trang gửi tiền (https://binomo.com/cashier). Sau khi chọn một phương thức gửi tiền cụ thể vào tài khoản của bạn, bạn cần nhấp vào liên kết có tiêu đề “Thông tin về tiền thưởng”.

Để có thể tiếp tục kiểm soát thủ tục, bạn cần phải truy cập phần “Quà tặng”, mà nằm trên trang giao dịch.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor