Làm cách nào để hủy tiền thưởng?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để hủy tiền thưởng?
AvatarTras91 asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Để có thể hủy phần thưởng, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Hủy bỏ tiền thưởng xảy ra trong trường hợp không có giao dịch, sau khi các quỹ tiền thưởng được tích lũy.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor