Làm cách nào để đổi số điện thoại?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đổi số điện thoại?
AvatarBoomer asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Việc thay đổi số điện thoại chỉ có thể xảy ra trước khi đăng ký hoàn tất. Để thực hiện những hành động này, bạn phải đi đến phần “Dữ liệu cá nhân”. Hoàn thành đăng ký trên trang web không cho quyền được thay đổi số điện thoại.

Để có thể hiển thị ra số điện thoại hiện tại, bạn phải liên hệ với dịch vụ hỗ trợ bằng bất kỳ kênh liên lạc nào.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor