Làm cách nào để đổi e-mail?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đổi e-mail?
AvatarVic asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Thay đổi địa chỉ email của bạn chỉ có thể cho đến khi đăng ký hoàn tất. Để làm điều này, hãy truy cập trang với dữ liệu cá nhân trên nền tảng. Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn sẽ không thể chỉnh sửa thông tin quy định. Nhập e-mail mới chỉ khả dụng sau khi chặn tài khoản đang hoạt động và tạo một tài khoản mới.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor