Làm cách nào để có được giải thưởng cho giải đấu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để có được giải thưởng cho giải đấu?
Bull43 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để kích hoạt giải thưởng giải đấu, chỉ cần vào phần “Quà tặng” trên trang giao dịch.

Kích hoạt giải thưởng sẽ ngay lập tức làm tăng số tiền của tổng số dư tài khoản, mà giải thưởng chính là số tiền vừa nhận được. Chủ tài khoản có thể sử dụng số tiền để giao dịch, cũng như rút tiền. Để rút tiền nhận được, cần phải sử dụng ví điện tử và thẻ ngân hàng mà đã được dùng để nạp tiền vào tài khoản.

Rate article
Perfect Binary Mentor