Down deal là gì?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsDown deal là gì?
AvatarLane asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Đây là một trong những loại giao dịch có lợi nhuận, với điều kiện là báo giá kết thúc thấp hơn giá đặt có liên quan khi mở cửa..

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor