Có thể giao dịch và rút tiền mà không cần phải xác minh tài khoản không?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsCó thể giao dịch và rút tiền mà không cần phải xác minh tài khoản không?
AvatarRomeo asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Việc không hoàn thành xác minh không phải là một trở ngại đối với việc giao dịch và rút tiền. Khi yêu cầu xác minh, người dùng sẽ bị hạn chế trong việc rút tiền. Nhưng, mặc dù điều này, việc giao dịch vẫn có thể tiếp tục được.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor