Có bắt buộc phải gửi tiền ngay lập tức để giao dịch trên nền tảng Binomo không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsCó bắt buộc phải gửi tiền ngay lập tức để giao dịch trên nền tảng Binomo không?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Mỗi người dùng mới đăng ký tài khoản có thể sẽ phải đợi một lúc lúc mới gửi tiền vào tài khoản. Ban đầu, nên thực hiện các giao dịch đào tạo bằng tài khoản demo. Những hoạt động này sẽ cho phép người dùng mới nghiên cứu các công cụ nền tảng chi tiết hơn và phát triển chiến lược của riêng họ. Ngoài ra, chủ tài khoản sẽ có thể tham gia các giải đấu miễn phí và nhận được lợi nhuận từ việc này.

Rate article
Perfect Binary Mentor