Cách giao dịch. Khi nào tôi có thể giao dịch trên nền tảng này?

DWQA QuestionsCategory: QuestionsCách giao dịch. Khi nào tôi có thể giao dịch trên nền tảng này?
AvatarVic asked 6 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 6 months ago

Giao dịch trên nền tảng là một việc dễ dàng mà mỗi người dùng đã đăng ký có thể thực hiện trong vòng 24 giờ. Vào các ngày lễ và cuối tuần, người dùng có thể sử dụng các tài sản tiền điện tử đặc biệt.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn:
Perfect Binary Mentor