Các văn kiện được yêu cầu cho việc xác minh danh tính là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsCác văn kiện được yêu cầu cho việc xác minh danh tính là gì?
Boomer asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Danh sách các tài liệu nhận dạng bao gồm: một bức ảnh có màu của hộ chiếu và các trang có dữ liệu cá nhân. Bắt buộc phải gửi một hình ảnh sắc nét về se-ri văn kiện và số.

Chủ sở hữu của thẻ ID cần tạo hình ảnh chất lượng cao của tài liệu từ cả hai mặt, hiển thị rõ ràng hình ảnh của chủ sở hữu tài liệu và dữ liệu cá nhân. Nhiệm vụ chính của người dùng là đảm bảo tính dễ đọc của tài liệu được cung cấp. Chụp ảnh tài liệu là cần thiết trong một form mở, mà không bị chỉnh sửa và không bị đèn flash.

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor