Các phần thưởng và Các giải đấu. Quỹ thưởng là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsCác phần thưởng và Các giải đấu. Quỹ thưởng là gì?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Tiền thưởng là một số tiền nhất định đã được ghi có vào tài khoản của người dùng Binomo đã đăng ký. Loại tiền mặt này nhằm tăng tiềm năng giao dịch. Số tiền thưởng được tích lũy khi hạch toán các chương trình thưởng và khuyến mãi trên nền tảng Binomo.

Có một số loại tiền thưởng như sau:

  • Phần thưởng chào mừng được tích lũy sau lần nạp tiền đầu tiên.
  • Phần thưởng tiêu chuẩn tích lũy sau khi bổ sung số dư.
  • Tiền mặt được tích lũy sau khi sử dụng hệ thống bảo hiểm giao dịch.
  • Giải thưởng sau khi chiến thắng cuộc thi.

Các ưu đãi của Binomo xác định loại và số lượng tiền thưởng. Việc trao tiền thưởng thường xảy ra trong vòng một ngày làm việc, sau khi thực hiện một số hành động cụ thể để nhận tiền thưởng. Sự hiện diện của các quỹ thưởng hạn chế việc rút tiền từ tài khoản chính, trước khi thực hiện một giao dịch. Thời điểm giao dịch được xác định kể từ thời điểm nhận tiền thưởng trên tài khoản. Sau khi ghi có tiền thưởng và sử dụng chúng, chủ tài khoản có thể kiếm được lợi nhuận, mà đã có thể rút được tiền.

Nhận được phần thưởng không có tiền gửi có quyền được rút tiền thưởng và một số lượng tiền chính. Để làm quen với các quy tắc tính toán tiền thưởng, cũng như việc sử dụng chúng, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binomo.

Rate article
Perfect Binary Mentor