Bonus saudon ki ganna kaise ki jaati hai?

Private: DWQA QuestionsCategory: Question-hingBonus saudon ki ganna kaise ki jaati hai?
Grv500 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Vyapaar ke lenden ki ganna sahi tarah se karne ke liye , yeh jaruri hai ki aap saudon se hone wali aay ko acchi tarah se samajh len , jo ki aapki sampatti se milne wali aay par nirbhar karti hai. Iska formula hai , saude ki raashi ko sampatti se milne wali aay se guna karne ke baad aai rashi.
Udaharan ke taur par , ek mudra ki Jodi jaise EUR/USD hai, jo ki 70% laabh arjit karti hai. Is saude ki raashi nikaalne ke liye $ 50 ko 70% se guna kiya jaata hai.  Laabh ki raashi $ 35 hogi.

Rate article
Perfect Binary Mentor