Binomo là gì?

Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Binomo là một nền tảng giao dịch cho phép bạn kiếm tiền bằng sự tăng và giảm của tỷ giá chuyển đổi, giá cổ phiếu, vật liệu tổng hợp và hàng hóa.

Sự cập nhật liên tục và cải tiến của nền tảng được thực hiện ngay sau khi phân tích lợi ích của người dùng. Những hành động như vậy giúp cho giao dịch trở nên dễ dàng hơn và có lợi nhuận, ngay cả đối với người dùng không được đào tạo đặc biệt.

Chứng nhận an toàn của một nhà môi giới có tên là Binomo cung cấp quyền kiểm soát bởi một cơ quan độc lập của CROFR (Chứng nhận RU 0395 AA V0132). Nhờ vậy, công ty này là thành viên của quỹ bồi thường của cơ quan quản lý. Thực tế này không bao gồm bất kỳ rủi ro nào của khách hàng và cũng cung cấp sự bảo vệ quyền lợi của họ, dựa trên luật pháp của Nga.

Binomo cũng là thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc tế. Tính năng này cung cấp cho mỗi khách hàng các dịch vụ chất lượng cao, minh bạch của tất cả các giao dịch, cũng như giải quyết tranh chấp một cách công bằng.

Rate article
Perfect Binary Mentor